One level back to Creation to Kingdom [Nomadic time (creation until Joshua) ] 3.3.2.3.3.2.1.1.1.1.1. [Genesis (Creation until Jacob) ] 3.3.2.3.3.2.1.1.1.1.1.1. [Egyptian Exile (Joseph) ] 3.3.2.3.3.2.1.1.1.1.1.2. [Return to the Promised Land] 3.3.2.3.3.2.1.1.1.1.1.3. One level further to [Genesis (Creation until Jacob)] One level further to [Egyptian Exile (Joseph)] One level further to [Return to the Promised Land]

hegel.net

[Nomadic time (creation until Joshua)]