Que parte desenvolve o "método" de todo o sistema?

Hegel spielt